ترخیص کالا از گمرک طولانی ترین و حساس ترین پروسه اداری کشور ترکیه می باشد که نیازمند اطلاع دقیق از قوانین گمرکی است. ترخیص کالا به قدری مهم و تخصصی است که عدم آگاهی از قوانین دائم التغییر گمرک و آئیین نامه اجرائی آن می تواند خسارات جبران ناپذیری را به بازرگان و یا خود ترخیص کار وارد نماید. شرکت آراز تجارت اهرنجان با کادر مجرب خود در گمرک های سراسر کشور ترکیه خدمات ترخیص کالا را از تمامی گمرکات این کشور ارائه می نماید .

34

30